תמונות

שכטר חוגג עם דה רידר. מוכנים לקרב (אלעד ירקון)