תמונות

ורגאס עם ממוצע של 20 נק' למשחק בשלושת המשחקים האחרונים (מנהלת הלי