תמונות

אמיר ויינטרוב. הודח כבר בסיבוב הראשון (דרור עינב)