תמונות

הספסל של מכבי. התמונות המארנה חוזרות (אלן שיבר)