תמונות

כנסיה שקרסה ברעידת אדמה, פרוגיה צילום: טוויטר