תמונות

אבוחצירא מאוכזב מול האיש שעוצר אותו בכל פעם (משה חרמון)