תמונות

פעילות עצמלה, ילד בגלגל צילום: תומר ושחר צלמים