תמונות

עוד אחד ויש חילוץ. ותודה להורפורד (gettyimages)