תמונות

יש מחאה לגיטימית, ויש תופעות בזויות (אלן שיבר)