תמונות

מאיר לוי. אחד מהשישייה במשחק העונה (שי לוי)