תמונות

הפשיל שרוולים וניגש לעבודה. דוראנט (getty)