תמונות

עמנואל אמנגואה בורח מאדהם האדיה (קובי אליהו)