תמונות

לוחמים עם ציוד מאחור - לשימוש פז"ם בלבד צילום: במחנה