תמונות

רייכרט. בהפועל לא ישנו את המדיניות (דני מרון)