תמונות

השאיר אותו למות על פסי הרכבת צילום: thelocal.se