תמונות

תמונת ילדים במוזיאון הפתוח לצילום תל-חי צילום: לין ממרן