תמונות

הצעירה מול צרפת מול כסאות: &"הקהל היה דלק בשבילנו&" (יניב גונן)