תמונות

רפואה. קיבל אור ירוק להחתים שני זרים נוספים (אלן שיבר)