תמונות

סטיט מול שעשוע (אלן שיבר). האדומים ייצאו מהמשבר באשקלון?