תמונות

אולי בעצם הוא צריך לומר לו תודה? (GETTYIMAGES)