תמונות

אלה הנינה שנפטרה ואבריה נתרמו והצילו חיים צילום: המשפחה של אלה