תמונות

נוסעים תקועים בבית הנתיבות צילום: עזרי עמרם, חדשות 2