תמונות

בלות´נטאל מתגבר על גל מקל. מכבי עדיפה מעט כעת (קובי אליהו)