תמונות

רנדל. "נחישות היא מעלה שאני מעריך" (גיא בן זיו)