תמונות

אלי גוטמן עם באדיר. מעט מדי תעוזה במשחק (רועי גלדסטון)