תמונות

דורה עם חברי ההנהלה באימון הבכורה (עמית מצפה)