תמונות

משחזרים תמונה של המטכ"ל הראשון צילום: חדשות 2