תמונות

ריקן מול אברבנל. המגן פרץ מצוין ומסר לדה לה האסה, שהחמיץ (גיא בן ז