תמונות

תייר ובוקסנבוים. הראשון לא יוכל לשחק, השני בספק (שי לוי)