תמונות

אלי רבי וטל נתן משעשעים באימון הראשון בפולין