תמונות

לא פשוט באנגליה. גרסיה מול ברוס (GETTYIMAGES)