תמונות

הסגל שלו עדיין לא מספיק טוב. בלאט (אלן שיבר)