תמונות

אפשר לשכוח מהאווירה של סמי עופר (אלן שיבר)