תמונות

גם הוא עשוי להגיע. אזולאי (צילום: אלן שיבר)