תמונות

אז היו גם נקודות אור? גוטמן מצא כמה (gettyimages)