תמונות

הוביל את ישראלי לניצחון. גל מקל (אלן שיבר)