תמונות

לתפנית הזאת לא ציפיתם. אסולין נשאר (אלן שיבר)