תמונות

קרנפה חדשה לספארי נוחתת בשדה התעופה: צילום: צוות בקרה ממ"ן