תמונות

אורי שטרית על הרצפה: "היה לנו חם" (משה חרמון)