תמונות

כל מחנה אוהדים מנסה להראות שהנוצות שלו צבעוניות משל האחר (gettyima