תמונות

פניני, הפגיז מחוץ לקשת בחצי הראשון (אלן שיבר)