תמונות

"צריך לשכור דירה ליד בית הדין של ההתאחדות". אוהד על אלי