תמונות

שרון ולירון פנאן בהלוויתו של מוני ז&"ל לפני שבוע (קובי אליהו)