תמונות

פרדי דוד ומוראד מגמאדוב. הבלם ישולב בצוות המקצועי בעונה הבאה (אמיר