תמונות

קרי והארדן. מי ראשון ומי שני? (gettyimages)