תמונות

האם צריך לבטל את הפרס של יצחק לאור? צילום: מתוך חי בלילה