תמונות

ביתילי, קנקן, להשלים פרטים צילום: ישראל כהן