תמונות

הרצליה, חדר ילדה ספרים על מדף צילום: דניה ויינר