תמונות

ארון מגי, דוויין מיצ´ל וניצן חנוכי חוגגים (מור שאולי)