תמונות

יכולים להיות מרוצים מהתיקו (צילום: אלן שיבר)